Programes de Cribratge Poblacional

Som un laboratori de referència en la detecció de població susceptible de patir determinades malalties en els períodes prenatal, neonatal i adult.

Programa de cribratge de càncer colorectal

 

 


Som un dels laboratoris de referència del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon ​​i Recte de Catalunya donant suport a l'Oficina Tècnica de Barcelona. 

El mètode de cribratge és la prova de detecció immunològica de sang oculta en femta, realitzada amb una periodicitat biennal. L'àrea de Cribratge de Càncer de Còlon ​​i Recte (CCR) del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular va ser creada a finals de l'any 2009. És aquí on realitzem la determinació quantitativa d'hemoglobina en femta (sang oculta en femta) per a tota la població de Barcelona d'entre 50 i 69 anys que ho sol·licite, així com de les comarques d'Osona i del Vallès Oriental. A més, també analitzem les mostres de la població atesa pel Consorci d'Atenció Primària de Salut de Barcelona Esquerra (CAPSBE).  

Gràcies a  aquest Programa de Cribratge poblacional, s'estima una reducció de la taxa de mortalitat per Càncer Colorrectal de fins a un 30%.

 

 

El Dr. Francesc Balaguer (Gastroenteròleg), el Dr .Antonio Lacy (Cirurgià gastrointestinal), la Sra. Mº Rosa Costa (Infermera) i la Dra. Estela Pineda (Oncòloga) ens parlen del Càncer de Còlon ​​i Recte.

 

 

L'últim any

131.591
persones cribrades de càncer colorectal
45
diagnòstics confirmats de CCR
300.000
determinacions
2.500
casos en seguiment per possible evolució a CCR

 

Més informació sobre programes de Detecció Precoç de Càncer de Còlon ​​i Recte de Barcelona 

Recursos de coneixement

Actualitat