Programes de Cribratge Poblacional

Som un laboratori de referència en la detecció de població susceptible de patir determinades malalties en els períodes prenatal, neonatal i adult.

Cribats poblacionals

Al nostre laboratori s'analitzen les mostres procedents de tres Programes de Cribratge que abasten una gran població de Barcelona i Catalunya:

Programa de Cribratge Prenatal d'anomalies congènites a Catalunya

Programa de Cribratge Neonatal de Catalunya (i Andorra)

Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon ​​i Recte de Barcelona

 

L'últim any

450.000
determinacions
190.000
persones cribrades
8.000
dones embarassades cribrades
60.000
nadons cribats
130.000
persones cribrades de càncer colorectal
260
diagnòstics precoços realitzats

Proves rellevants realitzades

La introducció de les tècniques de PCR múltiple han permès estudiar microorganismes fins ara no estudiats, augmentar la sensibilitat en els ja existents i disminuir el temps de resposta.

Novetats tecnològiques

 

L'Àrea disposa de tecnologia d'última generació per oferir diagnòstics d'alta precisió

Cribratge no invasiu prenatal en sang materna (NIPT, Illumina, NGS)

Inclusió de proves de segon nivell a Cribratge Neonatal mitjançant Espectrometria de masses en tàndem (LC/MSMS)

Quantificació de Cercles d'Escissió del Gen del Receptor de Limfòcits T (TREC) en sang impregnada en paper

Analitzador automàtic per a la determinació quantitativa de sang oculta en femta

Cromatografia líquida acoblada a l'Espectrometria de masses en tàndem

Coneix la nostra tecnologia

Recursos de coneixement

Actualitat