Diagnòstic Prenatal i Postnatal mitjançant Tecnologia d'Arrays Cromosòmics

Innovem en tecnologia per abordar el diagnòstic de malalties genètiques en el període prenatal i postnatal.

Som centre de referència a Catalunya per al diagnòstic prenatal de malalties amb component genètic, utilitzant diferents tecnologies. A nivell de citogenètica oferim cariotip convencional, hibridació in situ fluorescent (FISH) i array cromosòmic mitjançant array d'hibridació genòmica comparativa (aCGH). 

 

 

Quan la sospita diagnòstica està orientada a malalties degudes a desequilibris a  el nombre de còpies del material genètic, els arrays cromosòmics són considerats per les guies científiques la < strong>tècnica de primera línia diagnòstica. Mitjançant aquesta tecnologia es detecten variants patogèniques causants de malalties genètiques de tota mena, des de congènites fins a inici en edat adulta, incloent-hi un gran nombre de malalties.
 

 

L'últim any

1.000
estudis aCGH prenatal
250
estudis aCGH postnatal
126
diagnòstics realitzats

Proves rellevants realitzades

 

 

Línies estratègiques de recerca

 

Formem part del grup de recerca CIBERER (U726) i el Grup Investigació reconegut AGAUR (2017SGR1134). Les nostres línies de recerca es centren en:

  • Identificació de les bases genètiques de la discapacitat intel·lectual d'origen genètic, tant sindròmica com no sindròmica, mitjançant les noves tecnologies (microarrays i Next Generation Secuencing (NGS)).
  • Detecció de desequilibris cromosòmics críptics i identificació de nous fenotips, mitjançant tècniques de citogenètica-molecular en l'àmbit del diagnòstic prenatal i postnatal: Les investigacions realitzades pretenen caracteritzar desequilibris cromosòmics en fetus amb anomalies congènites i cariotip normal mitjançant la utilització de aC.
  • Desenvolupament de noves estratègies per al diagnòstic prenatal de malalties minoritàries.

 

Accés a la secció de Recerca del CDB

 

Novetats tecnològiques

 

Hibridació genòmica comparativa o CGH

Diagnòstic prenatal mitjançant anàlisi per array cromosòmic

Diagnòstic postnatal mitjançant anàlisi per array cromosòmic

Coneix la nostra tecnologia

Recursos de coneixement

Actualitat