Immunoneurologia

Diagnòstic de malalties neurològiques immunomediades i de la recerca de nous biomarcadors que serveixin d'ajuda en l'estudi daquest grup de patologies.

Les malalties neurològiques immunomediades són un grup heterogeni de patologies caracteritzades per presentar un perfil inflamatori que afecta el sistema nerviós central i/o perifèric. El diagnòstic d'aquestes malalties és complex i s'ha de donar suport a criteris clínics i dades de laboratori. A l'àrea d'Immunoneurologia del Servei d'Immunologia del CDB de l'Hospital Clínic de Barcelona disposem d'un ampli catàleg de proves dirigides a donar suport i confirmar el diagnòstic d'aquest tipus de malalties neurològiques, entre les quals es troben les Encefalitis autoimmunes, Síndromes Paraneoplàsiques, la Esclerosi Múltiple, Trastorns de l'espectre de la Neuromielitis Òptica o Desordres de l'espectre de Stiff-Person, entre d'altres. A més, realitzem l'abordatge complet del diagnòstic de laboratori de prionopaties, des de la detecció de biomarcadors a LCR fins a l'estudi genètic de les formes familiars de la malaltia.

 

INMUNONEUROLOGIA

 

El grup de treball que conforma la Unitat d'Immunoneurologia està sustentat per un equip de professionals dedicats en exclusivitat a l'abordatge de malalties neurològiques immunomediades. A més, combinem l'activitat assistencial amb projectes de recerca diferents enfocats a ampliar els coneixements de què disposem actualment en relació amb l'etiopatogènia d'aquest grup de patologies. Per això, disposem de les tècniques analítiques més avançades en el camp del diagnòstic de malalties neurològiques immunomediades.
Aquesta àrea es va desenvolupar fruit del primer conveni de traspàs de coneixements realitzat entre el grup de Neuroimmunologia d'IDIBAPS liderat pels Drs. Graus, Dalmau i Saiz i el Centre de Diagnòstic Biomèdic de l'Hospital Clínic.
 

Recursos de coneixement

Actualitat