Anàlisi cromosòmica mitjançant array cromosòmic

Al nostre laboratori realitzem arrays cromosòmics per al diagnòstic prenatal invasiu en fetus amb una o més anomalies estructurals importants observades mitjançant ecografia, així com per al diagnòstic de pacients pediàtrics o adults amb trastorns del desenvolupament (discapacitat intel·lectual, autisme…).

 

Servicio: Servicio de Bioquímica y Genética Molecular

Áreas de excelencia: Programas de Cribado Poblacional

Actualidad