Sistemes d'informació

La Coordinació de Sistemes dInformació del CDB és làrea encarregada de totes les aplicacions informàtiques específiques del laboratori que donen servei al conjunt del CDB. Entre aquestes aplicacions podem destacar els principals Sistemes d'Informació dels nostres laboratoris: Servolab que gestiona tot el laboratori d'anàlisis clíniques i Vitropath que gestiona les especialitats d'Anatomia Patològica i Hematopatologia. 

cdb

El nostre equip està format per professionals amb àmplia experiència en el món de la informàtica del Laboratori, i les seves principals funcions són:

  • La interlocució amb els facultatius i proveïdors pel desenvolupament de noves funcionalitats, la implantació de noves aplicacions o actualització de les existents.
  • Gestió de la interconnexió del laboratori amb els sistemes d'informació de clients externs o altres entitats per a l'automatització de l'intercanvi de resultats.
  • Gestió de la interconnexió dels analitzadors i equips amb els sistemes d'informació del laboratori.
  • Parametrització de les aplicacions departaments per poder disposar de noves prestacions o actualització de les existents.
  • Generació d'informes d'activitat i suport a l'explotació de dades.
  • Identificació i implantació d'oportunitats de millora en els procediments interns del laboratori.
  • Suport a la implantació de tots els projectes del CDB que impliquen recursos de sistemes d'informació

La persona responsable de la Coordinació de Sistemes d'Informació del CDB és Carlos López, poden contactar al mail calopez@clinic.cat

Per contactar amb l'àrea podeu fer-ho a través del correu electrònic: LD_CDB_INF@CLINIC.CAT